top of page

Ordinacija u Gradišću

Psihoterapijska ordinacija nalazi se u Velikom Borištofu, Schulstraße 3b (ulaz: Martin-Mersich-Straße) u ordinaciji Dr. Wolfgang Fuchsa.

bottom of page